OM OSS, Om oss

Om oss

I december 2016 antog Göteborgs stad en uppdaterad vision som anger hur Kvibergs Park ska fortsätta att utvecklas de kommande femton åren. Kommunfullmäktige har gett idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att driva på, samordna och kommunicera områdets utveckling i visionens riktning, i samverkan med fastighetsbolaget Higab, SDF Östra Göteborg, kulturförvaltningen och park- och naturförvaltningen. Arbetet ska ske i nära dialog med de aktörer som verkar på området. 

Idrott & förening ska även tillhandahålla ett basutbud av information för Kvibergs Park och samordna det gemensamma kommunikationsarbetet. Det innebär att vi kommer börja revidera våra informationskanaler och bland annat uppdatera denna webbplats.  

 

Mer om visionen

Läs mer om Visionen och arbetet med Kvibergs Park på:

https://www.goteborg.se/kvibergspark

 

Kvibergs Park på Facebook

 Kvibergs Park finns även på facebook:

https://www.facebook.com/kvibergspark/KVIBERGS PARK